Niku Sushi
Best restaurants you can enjoy Niku Sushi [肉寿司:Nikusushi] in Japan! Niku Sushi is a new type of sushi in Japan. "Niku" sushi means "meat" sushi.